НВК «Гармонія»

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Система роботи ДО «Надія».

Загальна система  роботи дитячої організації «Надія»

 

          З метою формування і розвитку соціально активної, гуманістично спрямованої   особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості  в 2002 році в НВК "Гармонія" (на той час НСЗШ-інтернаті №2) було створено дитячу організацію «Надія» (ДО), яка була зареєстрована у виконкомі Дніпродзержинської міської ради шляхом повідомлення про заснування 02.11.2002 року 

         ДО «Надія» – це добровільне об’єднання учнів, утворене для їхнього всебічного розвитку, самореалізації, вироблення навичок співпраці, управління, підтримки та забезпечення прав учнів. Організація здійснює свою діяльність відповідно до законодавчих актів, що регулюють і визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій:

-         Загальної Декларації прав людини (1948 р., с.25, п.2);

-         Конституції України (с.36, 52);

-         Закону України «Про об’єднання громадян» (1992 р.);

-         Декларації про загальні засади державної молодіжної політики України (від 15.12.92);

-         Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (від 05.02.93 р., ст..13, 14, 15);

-         Закону «Про дії Кабінету Міністрів України щодо реалізації молодіжної політики»;

-         Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (01.12.98 р., ст..3,7,8,9,10,11);

-         Закону України «Про позашкільну освіту» (2002 .);

-         Закону України «Про освіту» (1999 р.);

-         Статуту НВК "Гармонія";

-         Статуту дитячої організації «Надія» 

                   ДО «Надія» має свій герб, прапор, гімн 

Символіку організації розробили самі учні. В грудні 2002 року серед школярів було проведено конкурс на кращий ескіз емблеми організації «Надія». В результаті конкурсу творчою групою були скомпоновані елементи найцікавіших робіт і  створено власну символіку «Надії».

Долоні, які зображено на гербі, символізують, що майбутнє кожної дитини в її руках. Спочатку особистість учня тендітна і несформована, як молодий паросток, але працюючи над собою, розкриваючи свої здібності,  хлопці і дівчата перетворюються в швидкокрилих журавлів, що сміливо летять у майбутнє доросле життя.

                  У своїй роботі наша організація опирається на роботу комісій

Структура дитячої організації  «НАДІЯ»

 

 

Навчально-виховна комісія  відповідає за  роботу зі слабовстигаючими учнями, перевірку підручників, щоденників, роботу з молодшою школою та нарахування інтерів.

     Коли в 2005 році на одному із засідань голів комісій стало питання про незацікавленість деяких учнів у навчанні та відсутність у зв’язку зі специфікою нашого закладу (неблагополучні сім’ї, діти-сироти) мотивації щодо навчання з боку батьків, виникла ідея винагороди за успіхи в навчанні, а саме – нарахування інтерів (з 2013 року "Систему інтерів" було змінено на "Систему радиків").

     За підсумками місяця, навчально-виховною комісією, кожному учневі нараховуються інтери – грошова одиниця організації. За 9-10 балів – 1 інтер, за 11-12 балів – 2 інтери. За них учні можуть придбати товар у шкільному магазині або покласти на депозитний рахунок для нарахування відсотків. Таким чином, ми не тільки заохочуємо дітей краще вчитись, але й привчаємо їх до грошових відносин, надаємо ази економіки. Система «своїх грошей» формує у дитини не лише бажання вчитись краще, вона готує її до дорослого життя, показує, що кошти не даються просто – їх треба заробити, привчає грамотно ними розпоряджатись. Учням знайомі не лише такі поняття, як відсотки, дебет, кредет, але вони ще й з успіхом використовують їх на практиці.

Одним з блоків навчально-виховної комісії є виховний сектор, учасники якого опікуються молодшими школярами. За кожним класом закріплено вожатих, які допомагають вихователю робити  уроки з малюками, наводити лад у спальній кімнаті або і просто заплести волосся. Вожаті кожної п’ятниці проводять для своїх вихованців «веселі перерви». Працює школа вожатих, де вони отримують методичні рекомендації щодо роботи з малюками, вивчають нові ігри та конкурси, планують свою роботу.

Отже, «Надія» не тільки допомагає молодшій школі, а й готує надійну зміну.

        Комісія санітарії та гігієни  відповідає за перевірку санітарного стану класів, спальних та побутових кімнат, зовнішній вигляд учнів. Комісією проводяться різноманітні заходи та акції, направлені на покращення зовнішнього вигляду учнів та стану класів. Це такі конкурси: «Краща шкільна зачіска», «Костюмчик від Кутюр», «Санітарний куточок», «Новий дизайн шкільної форми», «Найчистіше подвір’я», «Зелений куточок» та ін.

        Комісія дисципліни та порядку  відповідає за присутність учнів на уроках, дисципліну під час перерв, чергування по школі, наставницьку роботу з учнями, що мають девіантну поведінку. Члени комісії є членами Ради профілактики школи. Вже традиційними стали акції:

-                     «Дзвоник» (члени комісії фотографують учнів, які запізнюються на уроки,  а потім фото розміщують на стенді організації «Надія» та на шкільному сайті);

-                      «Щоденник» (перевіряється щоденники учнів на кращу грамотність та систематичність заповнювання, кращі навчальні досягнення та найцікавіше зауваження вчителя).

         Спортивно-туристична комісія  відповідає за організацію спортивної роботи, контролює роботу спортивних гуртків та секцій, проводить змагання, туристичні походи, тощо.

         Культурно-масова комісія відповідає за організацію дозвілля учнів (шкільні свята, гурткова робота), випуск інформаційно-розважального вісника «Торбинка».

         Склад комісій обирається і затверджується загальними зборами на початку навчального року. Також на зборах розглядаються питання про вступ нових учнів до лав організації «Надії». Кандидатури дітей попередньо розглядаються на класних зборах,  де обираються кращі з кращих.

         Кожного місяця на засіданні шкільного парламенту, що складається з голів комісій,  складається план роботи організації на місяць. 

          Крім запланованих заходів, обов’язковими є щомісячні перевірки.  Комісією санітарії та гігієни разом з наставником - медичною сестрою закладу перевіряється санітарний стан класних, спальних і побутових кімнат, зовнішній вигляд учнів, навчально-виховною комісією разом з бібліотекарем стану підручників, щоденників. Результати перевірок висвітлюються на стенді дитячої організації у вигляді таблиць та діаграм.  

В основу діяльності дитячої організації покладено проектний підхід, який передбачає інтеграцію та застосування набутих знань під час проектної діяльності. Діяльність спрямована на набуття досвіду громадянських дій та демократичної поведінки.

         До реалізації проектів у школі залучаються батьки, вчителі, представники громадськості та владних структур. Дорослі беруть участь у проектній діяльності школи на правах координаторів, консультантів, експертів, членів журі, вони можуть поділитися власним життєвим досвідом, допомогти школярам відшукати джерела інформації щодо проблеми, піднятої в проекті, посприяти контактам із спеціалістами.

Реальним підтвердженням ефективності впровадження нових технологій виховання в школі є матеріали досліджень.

         На даному етапі наша школа працює з програмами: «Школа і партнери проти СНІДу», «Культура життєвого самовизначення»,  «Рівний – рівному», протиалкогольною освітньою програмою «Сімейна розмова» та з проектами:  «Молодь говорить палінню «Ні»!», «Від екології середовища до екології душі», «Безпека життя – знання, що донесем до кожного», «Збережемо пам’ятник», «В крові у нас козацькі гени», «Туризм нас єднає».

  Інформаційно-презентаційна діяльність ДО «Надія»  здійснюється через міські засоби масової інформації: телебачення, газети «Відомості», «События», шкільний сайт та через шкільний інформаційний куточок ДО «Надія», на якому розміщена атрибутика дитячої організації, структура, склад комісій, план роботи на місяць та рейтинг класів 

Важливе місце в роботі організації займає робота прес-центру – координуючого центру всіх інформаційних служб, який складається з відділу оформлення, фітовідділу, аналітичного центру, відділу преси, відділу тематичних газет. Саме тут учні набувають журналістських навичок, навичок набору на комп’ютері, пошуку інформації в Інтернеті, уміння аналізувати та виділяти головне.

Спеціалізація у відділах роботи прес-центру:

-         головний редактор;

-         редактори відділів;

-         відповідальні за рубрики;

-       кореспонденти:

а)  власні (готують повідомлення з життя класу, комісії, гуртка, секції);    

б)  спеціальні (виконують завдання редакції);  

в)  оглядачі (науки, техніки, спорту) - використовують у своїй роботі, крім власних репортажів, огляд новин з даної галузі в літературі, пресі, на телебаченні та Інтернеті;

г)    сатирики і гумористи (критичні замітки, сатиричні замальовки);  

-         фотокореспонденти;

-         аналітики;

-         коректори;

-         комп'ютерна верстка.

Форми роботи прес-центру:

1. „Торбинка" - інформаційно-розважальний вісник 

Виходить 1 раз на місяць:

-     відтворює шкільне життя; проблеми, досягнення, свята будні; 

-         знайомить учнів з новинками у світі культури, науки, літератури;

-         проводить конкурси.

Постійні рубрики:

-   „Наша мова калинова";

-   „Проба пера" - друкує літературні твори, написані учнями школи; -„Сторінками дитячих видань"- новинки в області літератури, реклама нових книг шкільної бібліотеки;

-   „Таємниці білого аркушу" - розглядає хвилюючі для учнів психологічні питання, поради дає психолог школи, друкується відповіді на запитання із анонімних листів, що надійшли до „Пошти довіри";

-   „ Розумники та розумниці";

-   „ Спортивні новини";

-   „Малятко"- рубрика для молодшої школи;

-   „Wooman-day"- сторінка для дівчат;

-   „ Джентельмен - клуб"- сторінка для хлопців;

-   „Увага, конкурс!";

-   „Визначні дати календаря";

-   „Нам пишуть".

2.     Стінна газета „Час. Події. Факти" - матеріал газети охоплений єдиною темою. Можлива предметна тематика (математична, літературна, біологічна, ін.) або газета-календар, присвячена знаменній даті, святу (День учителя, Новий рік, День Перемоги, ін.) 

 3. Прес-бюлетень (терміновий випуск міні-газети підсумкового змісту). Використовується на шкільних зборах, змаганнях, фестивалях, конкурсах як засіб інформації з висновками, фактами, аналізом. Також це може бути підсумок рейдів-перевірок або звіт роботи чергового класу).

          Прес-центр проводить:

-         огляди-конкурси стінних газет;

-         аукціон ідей „Я редактор власного видавництва";

-         рейди, конференції, брифінги;

-         творчі конкурси юних поетів, прозаїків, журналістів, фотокореспондентів;

-         зустрічі з цікавими людьми, адміністрацією, випускниками школи, батьками;

-         опитування та тестування;

-         творча майстерня „Початківцям-журналістам";

-         конкурси-репортажі:

-         репортаж з кабінету директора;

-         репортаж з 1-го уроку;

-         репортаж з батьківських зборів;

-         репортаж з останньої парти;

-         репортаж із шкільної їдальні.

 

Робота аналітичного центру. 

Аналітичний центр є складовою прес-центру і відповідає за обробку та аналіз інформації. Результати аналізу видаються через інформаційні служби прес-центру. Це обробка результатів ісоціологічних опитувань, досліджень,  анкетувань учнів з того чи іншого напрямку, а також результатів рейдів-перевірок класів річними комісіями дитячої організації "Надія".

Вся інформація, що надходить до центру, групується та обробляється за допомогою ЕОМ, результати видаються на розгляд учнів у доступній та наглядній формі - у вигляді діаграм та піктограм.

Учні, що працюють у аналітичному центрі, здобувають такі корисні для себе навички, як робота за комп’ютером, зокрема, з електронними таблицями Exel, робота зі статистичними даними, вміння аналізувати інформацію.

Робота прес-центру висвітлена на спеціальному стенді, розташованому на 2-му поверсі школи. На стенді розташовано 2 скриньки: «Матеріали до газети» і «Пошта довіри». Остання особливо важлива, тому що через неї учні можуть анонімно поставити питання про наболіле, яке обо’язково розглянуть і направлять до відповідного спеціаліста (психолога, лікаря, правоохоронця, юриста та ін..) для отримання відповіді, яку буде надруковано в «Торбинці». Дуже приємно, що наша газета з кожним роком розвивається: з’являються нові рубрики, збільшується об’єм. Якщо в 2004 році це був лише один аркуш, то зараз їх чотири.

Просвітницька робота в організації ведеться через:

-         Міські семінари : «Розвиток соціальної активності учнів через різні форми учнівського самоврядування» (НВК №13), «Формування творчої компетентності особистості через учнівське самоврядування громадської молодіжної організації «Фенікс» (СШ№34), «Роль учнівського самоврядування у формуванні інноваційної особистості» (СШ№26);

-         Інтернет;

-         ЗМІ;

-         Методичну літературу;

-         Школу Вожатих ДО «Надія»;

-         Школу Лідерів ДО «Надія»;

Учнівське самоврядування починається в класному колективі. Дуже важливо організувати роботу в класі так, щоб відповідальність за всі справи була колективною, щоб клас був не просто структурною одиницею школи, а дружнім міцним колективом, щоб у кожного було таке доручення, яке б виключало формалізм і принцип «аби було». Тому мною і були розроблені методичні рекомендації для вихователів щодо організації учнівського самоврядування в класному колективі. Постійно, спільно з вихователями проводяться тренінги, ділові ігри, спрямовані на виявлення лідерів у колективі, на формування навичок спільної роботи, зміцнення розуміння учнями важливості єдності та ін.. 

  Дитяча організація «Надія» активно співпрацює з державними та недержавними організаціями, взаємодіє з батьківським та педагогічним колективом.

Досвід роботи учнівського самоврядування  було представлено на виставці «Педагогічний ярмарок 2011 р.» та висвітлено у брошурі «Формування ціннісних орієнтацій вихованців школи-інтернату та адаптація дитини в соціумі через використання традиційних та нетрадиційних форм і методів виховної діяльності" Також  в березні 2013 р. досвід було висвітлено  на міжнародній конференції «Педагогіка А.С.Макаренка в полікультурному освітньому просторі» за напрямком : «Виховний потенціал системи шкільного і студентського самоврядування: сучасність та історико-педагогічний простір» (стаття).