НВК «Гармонія»

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Обгрунтування

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

/uploads/editor/1744/92408/sitepage_152/files/obgruntuvannya_2.doc

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

/uploads/editor/1744/92408/sitepage_152/files/obgruntuvannya_1.doc

 

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯзастосування процедури закупівлі в одного учасника 1. Замовник: 1.1. Найменування:  комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  21945673

1.3. Місцезнаходження: 51933 Дніпропетровська обл. м.Дніпродзержинськ, Баглійський район, вул. 9 Травня, 5А

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Голобородько Марина Олександрівна, заступник директора з АГР, Терешенкова Анна Михайлівна, юрист,  Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5а, тел. (05692) 31100, факс (05692) 31450, e-mail: internat2@dnepro.net

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): управління освіти і науки виконавчого комітету  Дніпродзержинської міської ради, код за ЄДРПОУ 02142230

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 10.06.2014 року

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (путівки для оздоровлення дітей пільгових категорій), код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010- 55.90.1

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 45 путівок

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 51933 Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, Баглійський район, вул. 9 Травня, 5 А

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень 2014 року-серпень 2014 року

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Телець»4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23789355

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 71100 Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Піонерська, б. 166, кв. 135, тел./факс 06153 5 93 86

            5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п.4 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: у зв’язку з тим, що замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників

            6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: НВК «Гармонія» двічі було відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості учасників згідно абз. 5 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»: вперше, 18.04.2014 року – повідомлення про відміну торгів № 111989, опубліковане у ВДЗ № 33 (879) від 24.04.2014 року; вдруге, 29.05.2014 року – повідомлення про відміну торгів № 127985, опубліковане у ВДЗ № 44 (890) від 02.06.2014 року.

З цієї причини комітетом з конкурсних торгів НВК «Гармонія» було проведено роботу щодо можливості організації оздоровлення вихованців закладу в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які стали переможцями конкурсних торгів за попередні роки. За результатами даної роботи було встановлено, що дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які надавали послуги дітям НВК «Гармонія» у 2012 та 2013 роках не мають змоги прийняти вихованців у зв’язку з тим, що в повному обсязі укомплектовані на літній період 2014 року. Адміністрація дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Молода гвардія», який був визначений переможцем відкритих торгів у 2011 році, гарантувала, що має змогу надати «Послуги щодо тимчасового розміщування, інші» вихованцям НВК «Гармонія» влітку 2014 року на рівні основних державних стандартів.

Крім того, після попереднього оздоровлення в ДЗОВ «Молода гвардія», послуги якого надає ТОВ «Телець», вихованці позитивно відрекомендовували табір і виявляли бажання на повторне оздоровлення в ньому. Таким чином, ДЗОВ «Молода гвардія» має досвід роботи з вихованцями інтернатних закладів, зокрема з дітьми, які потребують корекції розвитку.

             На підставі вищезазначеного та на виконання ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ЗУ «Про оздоровлення та відпочинок дітей», комунальному закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради необхідно укласти договір згідно річного плану з ТОВ «Телець» на надання «Послуг щодо тимчасового розміщування, інші», код ДК 016:2010- 55.90.1.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. ТОВ «Телець» надало оригінали, належним чином завірені копії документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до ст. 16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», а саме:

 • Статуту;
 • положення ДЗОВ;
 • довідки ЄДРПОУ;
 • фінансового звіту і звіту про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва;
 • довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами;

      -     довідки про виконання аналогічних договорів встановленої форми;

 • аналогічних договорів;
 • листів-відгуків за підписом керівника організації, із якою укладено  аналогічні договори;
 • довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації за встановленою формою;
 • штатного розкладу;
 • акту прийому дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за 2013 рік та 2014 рік;
 • довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази щодо облаштування території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку; обладнання пляжу; наявності приміщень для розміщення дітей; організації гурткової роботи, спортивних секцій, літнього концертного майданчика, інших обладнаних приміщень для організації клубної роботи з дітьми; наявності їдальні з метою забезпечення дітей 5-разовим харчуванням; наявності системи водо-, тепло-, енергопостачання; наявності медичного пункту; забезпечення спортивним та культ інвентарем, обладнанням для організації роботи гуртків, художньої та періодичної літератури для дітей, відеотеки; забезпечення цілодобової охорони дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                           Вінник А.В.

 

 

 

 

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі
в одного учасника

1. Замовник: 

1.1. Найменування — Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 21945673.

1.3. Місцезнаходження — 51933 Дніпропетровська обл.,  м.Дніпродзержинськ, вул.9 Травня, буд. 5А.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Голобородько Марина Олександрівна  тел.: (05692) 3 11 00, факс (05692) 3 14 50,  internat2@dnepro.net

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) – Управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради, код за ЄДРПОУ  02142230 .

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника –  «15»  січня 2013 року.

2. Джерело фінансування закупівлі – кошти міського бюджету.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі –  ДК 016 - 2010  код  06.20.1  -  Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

 ДК-016-97 код 11.10.2  газ природний

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг -   430 тис. куб м.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг – Дніпропетровська обл. м. Дніпродзержинськ, вул.9 Травня, буд.  5А  НВК «Гармонія»

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг – лютий –грудень 2013 року.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи — Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз»

 

 

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер - за  ЕДРПОУ 03340920.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс – 49000, Дніпропетровська обл. , м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд, 2

тел. (056) 7786869;

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника –  згідност.39 п.2 пп.2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи та пп. 3 нагальної  потреби  у  здійсненні  закупівлі  у зв'язку з виникненням  особливих  економічних  чи  соціальних обставин,  які унеможливлюють  дотримання  замовниками  строків  для   проведення процедур   конкурсних   торгів,   зокрема  пов’язаних  з  негайною ліквідацією  наслідків  надзвичайних  ситуацій   техногенного   та  природного  характеру.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника – Відсутність конкуренції.  У місті Дніпродзержинськ постачання газу природного на комунально-побутові  потреби  міста здійснюється єдиним підприємством —Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз». Не укладення угоди  на постачання газу природного на 2013 рік поставить під загрозу здоров’я та життя вихованців закладу, стане причиною надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування систем тепло забезпечення, гарячого водопостачання, невиконання СанПіН та неможливість приготування їжі.

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» має ліцензії на постачання та розподіл газу природного установам і організаціям, має багаторічний досвід плідної співпраці для всіх категорій споживачів.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Ліцензії національної комісії регулювання електроенергетики України (серія АВ №527256, АВ №527257 )  та  №1  у переліку суб’єктів природних монополій Дніпропетровської обл.        

 

 

Директор

Голова КзКТ

Вінник Антоніна Володимирівна                                                                                                                                                   

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

 

1. Замовник:

1.1. Найменування:  комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  21945673

1.3. Місцезнаходження: Дніпропетровська обл. м.Дніпродзержинськ, Баглійський район, вул. 9 Травня 5А, 51933

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Голобородько Марина Олександрівна, заступник директора з АГР, Дніпропетровська обл.  м. Дніпродзержинськ вул. 9 Травня 5а, тел. (05692) 31100, факс (05692) 31450,  e-mail  internat2@dnepro.net   

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти і науки міської ради м.Дніпродзержинська, код за ЄДРПОУ 02141130

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 20.11.2012р

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі:  Послуги з розподілу води (водопостачання та водовідведення) код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 – 41.00.2.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  77,3712 тис. куб. м -  водопостачання, 77,2812 тис. куб. м - водовідведення

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  Дніпропетровська обл. м.Дніпродзержинськ, Баглійський район, вул. 9 Травня 5А, 51933

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013р – грудень 2013р

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинська міська рада „МІСЬКВОДОКАНАЛ”

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 33855098

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 51931, Дніпропетровська обл.  м. Дніпродзержинськ, вул. Широка,16, тел./ факс (05692)3-03-10, 3-03-01.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:  Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути поставлені, виконані тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Відповідно до Закону «Про природні монополії» комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинська міська рада „МІСЬКВОДОКАНАЛ”  включено до переліку суб’єктів природних монополій під №39.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: Не укладання або несвоєчасне укладання договорів з Комунальним виробничим підприємством Дніпродзержинської міської ради „МІСЬКВОДОКАНАЛ”  на водопостачання та водовідведення призведе до припинення водопостачання  навчальному закладу з 1 січня 2013 року. Це поставить під загрозу здоров’я та життя вихованців закладу, стане причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування системи теплозабезпечення  та не виконання санітарних правил й норм.

        Для недопущення зриву опалювального сезону, а також навчального процесу у зв’язку з нагальною потребою водопостачання та водовідведення для навчального закладу необхідно провести процедуру закупівлі у одного учасника. Комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинська міська рада „МІСЬКВОДОКАНАЛ” є єдиним постачальником водопостачання та водовідведення на території м.Дніпродзержинська.

            На підставі вищезазначеного, комунальному закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія»                                 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради необхідно укласти договір з Комунальним виробничим підприємством Дніпродзержинської міської ради „МІСЬКВОДОКАНАЛ” на водопостачання та водовідведення в обсязі: 77,3712 тис. куб. м -  водопостачання, 77,2812 тис. куб. м - водовідведення

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                         Вінник А.В.

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника

 

1. Замовник:

1.1. Найменування:  комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  21945673

1.3. Місцезнаходження: Дніпропетровська обл. м.Дніпродзержинськ, Баглійський район, вул. 9 Травня 5А, 51933

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Голобородько Марина Олександрівна, заступник директора з АГР, Дніпропетровська обл.  м. Дніпродзержинськ вул. 9 Травня 5а, тел. (05692) 31100, факс (05692) 31450,  e-mail  internat2@dnepro.net   

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти і науки міської ради м.Дніпродзержинська, код за ЄДРПОУ 02141130

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 20.11.2012р

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Електрична  енергія - послуги з постачання, передачі та розподілу електричної енергії.  код Державного класифікатора продукції та послуг  ДК 016-97- 40.10.10

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:235500 кВт

3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  Дніпропетровська обл. м.Дніпродзержинськ, Баглійський район, вул. 9 Травня 5А, 51933

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2013р – грудень 2013р

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Публічне акціонерне  товариство  „ДТЕК  ДНІПРООБЛЕНЕРГО”

4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23359034

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 49107,  м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке, 22, (0562) 39-93-59.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:  Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути поставлені, виконані тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Публічне акціонерне  товариство  „ДТЕК  ДНІПРООБЛЕНЕРГО”має ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим тарифом

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: Не укладання або несвоєчасне укладання договорів з ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»  на постачання електроенергії  призведе до припинення подачі електричної енергії навчальному закладу з 1 січня 2013 року. Це поставить під загрозу здоров’я та життя вихованців закладу, стане причиною виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спричинить руйнування системи теплозабезпечення  та не виконання санітарних правил й норм. Для недопущення зриву опалювального сезону, а також навчального процесу у зв’язку з потребою електроенергії для навчального закладу необхідно провести процедуру закупівлі у одного учасника. ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» є єдиним постачальником електричної енергії на території Дніпропетровської області.

На підставі вищезазначеного, комунальному закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради необхідно укласти договір з ПАТ  «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на постачання електроенергії в обсязі: 235500 кВт .

 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: ліцензія на постачання електричної енергії за регульованим тарифом (серія АГ №036341)  та  №92 у переліку суб’єктів природних монополій Дніпропетровської обл.    

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                         Вінник А.В.