НВК «Гармонія»

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ЗЦП ДКТ

 


 

ЗАПИТ  ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ  НА ЗАКУПІВЛЮ

ШОКОЛАДУ ТА ВИРОБІВ КОНДИТЕРСЬКИХ ЦУКРОВИХ

 

     1. Замовник:

     1.1. Найменування: Комунальний заклад ,, Навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа – інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м.Дніпродзержинська’’  Дніпродзержинської міської ради

     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21945673

     1.3. Місцезнаходження: 51933, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а.

     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419001000494, ГУДКУ у Дніпропетровській  області, МФО 805012

     1.5. Посадові   особи   замовника,  уповноважені  здійснювати зв'язок з учасниками  (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада  та адреса,   номер   телефону   та   телефаксу  із  зазначенням  коду

міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голобородько Марина Олександрівна, заступник директора з АГР, заступник голови КзКТ, Первушина Марина Олексіївна, бухгалтер, Терешенкова Анна Михайлівна, юрист, 51933, Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а, (05692) 3-11-00, 3-14-50, internat2@dnepro.net

   1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування   та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти і науки виконкому Дніпродзержинської міської ради, ЄДРПОУ 02142230

     2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету

     3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економіки  України,  на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

     4. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником    додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): bnrc2.dnepredu.com

     5. Інформація про предмет закупівлі:

     5.1. Найменування предмета закупівлі:  Шоколад та вироби кондитерські цукрові

 (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 15.84.2  

     5.2. Опис  предмета  закупівлі  чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами),  в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 

Шоколад та вироби кондитерські цукрові (шоколад, мармелад, карамелі, цукерки шоколадні, зефір в асортименті, подарунковий набір цукерок в кількості 1900 кг) повинні відповідати вимогам Державного стандарту України, без шкідливих наповнювачів та консервантів, в асортименті.

     5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: січень – грудень 2013 року

     6. Основні умови договору: основні умови договору відповідно розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель»

     7. Строк дії цінових пропозицій:  120 календарних днів

     8. Подання цінових пропозицій:

     8.1. Місце: Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а  кабінет юриста

     8.2. Строк: 14.12.2012 року до 09.00

     9. Розкриття цінових пропозицій:

     9.1. Місце:  за адресою замовника, кабінет ОБЖД

     9.2. Дата: 14.12.2012 року

     9.3. Час:  11.00

     10. Додаткова інформація:  

{C}Ø                 Перелік документів, які має надати Учасник для підтвердження відповідності його пропозиції вимогам Замовника та статті 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»:

1). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень його Статуту:

– юридична особа – копія Статуту або іншого установчого документу;

– фізична особа – копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія патенту.

2). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством: оригінал або належним чином завірена копія  довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсна на дату розкриття пропозиції.

3). Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

      а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);

      б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

      в) організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

4). Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або картка платника податків (для фізичних осіб).

5). Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників ПДВ) та довідка про взяття на облік платника податку.

6). Копія паспорту (для фізичних осіб).

7). Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана не більше місячної данини відносно дати розкриття цінових пропозицій відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, за місцезнаходженням Учасника.

8). Довідка або нотаріально посвідчена копія довідки інформаційного центру МВС України про наявність або відсутність судимості службової (посадової) особи Учасника, відповідальної за проведення даної процедури закупівлі, видана не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій.

9). Документи, що підтверджують правомочність особи (осіб) на укладання договору про закупівлю.

       Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Документи, що  передбачені статтями 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вимагаються у повному обсязі – ця вимога стосується учасників – підприємств, організацій та установ всіх форм власності. Якщо для підприємства, установи, організації не передбачено складання певного документу, визначеного ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», то Учасник надає з цього приводу довідку-пояснення у довільній формі, але з обов’язковим посиланням на чинне законодавство щодо причин ненадання документу.

*Всі вищеперераховані документи мають бути прошиті, пронумеровані (без помилок та виправлень), належним чином завірені печаткою підприємства та підписані керівником, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами, установами (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

{C}Ø                 Вимоги до оформлення та подання цінових пропозицій

Цінова пропозиція подається за формою (додаток № 1 до цієї документації), валюта -  гривня.

Цінова пропозиція учасника з усіма документами, які вимагаються, подається зі змістом,  у запечатаному конверті, скріплена печаткою, не пізніше кінцевого строку її подання.

На конверті, що містить цінову пропозицію, окрім надпису «Цінова пропозиція на закупівлю шоколаду та виробів кондитерських цукрових», має бути вказано:

-          адреса, номер телефону та назва Замовника торгів;

-          адреса, номер телефону та назва Учасника торгів.

           При підписанні договору Учасник-переможець надає завірені графіки та маршрути постачання продуктів харчування, для узгодження з Замовником, а також належним чином завірені копії наступних документів:

{C}-         санітарний паспорт водія;

{C}-         санітарний паспорт автомобіля;

{C}-         санітарний паспорт експедитора;

{C}-         висновок державної санітарної епідеміологічної  експертизи на складські приміщення для зберігання продуктів харчування або інший документ про відповідність приміщень.

           Перелік обов’язкових супровідних документів на кожну партію товару:

- якісне посвідчення;

- накладна;

- висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи;

- сертифікат відповідності.

 

Голова  КзКТ,

директор НВК «Гармонія»                                                                                                         Вінник А.В.

 

Додаток №1

 

Форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

         Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю шоколаду та виробів кондитерських цукрових (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 15.84.2)  згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів і технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:               

               

№ п/п

Найменування предмета закупівлі (зміст)

Кількість

 

Ед. вим.

Ціна за одиницю продукції, грн.

Загальна вартість, грн.

Примітки

 

Шоколад та вироби кондитерські цукрові

 

 

 

 

 

1

Шоколад

300,00

кг

 

 

Молочний, молочний з горіхами, молочний з горіхами та родзинками, 0,85 кг та 0,10 кг

2

МАРМЕЛАД

100,00

кг

 

 

Без шкідливих наповнювачів та консервантів

3

Карамелі

100,00

кг

 

 

В асортименті

4

Цукерки шоколадні

200,00

кг

 

 

В асортименті

5

Зефір в асортименті

250,00

кг

 

 

В асортименті

6

Подарунковий набір цукерок

950,00

кг

 

 

Шоколад та шоколадні цукерки-100%, фасовані - 0,5 кг

 

Всього:

1900,00

 

 

 

 

 

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінових пропозицій, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

ЗАПИТ  ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ  НА ЗАКУПІВЛЮ

ОВОЧІВ СВІЖИХ

 

     1. Замовник:

     1.1. Найменування: Комунальний заклад ,, Навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа – інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська’’  Дніпродзержинської міської ради

     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21945673

     1.3. Місцезнаходження: 51933, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а.

     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419001000494, ГУДКУ у Дніпропетровській  області, МФО 805012

     1.5. Посадові   особи   замовника,  уповноважені  здійснювати зв'язок з учасниками  (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада  та адреса,   номер   телефону   та   телефаксу  із  зазначенням  коду

міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голобородько Марина Олександрівна, заступник директора з АГР, заступник голови КзКТ, Первушина Марина Олексіївна, бухгалтер,  Терешенкова Анна Михайлівна, юрист, 51933, Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а, (05692) 3-11-00, 3-14-50, internat2@dnepro.net

   1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування   та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти і науки виконкому Дніпродзержинської міської ради, ЄДРПОУ 02142230

     2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету

     3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економіки  України,  на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

     4. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником    додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): bnrc2.dnepredu.com

     5. Інформація про предмет закупівлі:

     5.1. Найменування предмета закупівлі:  Овочі свіжі (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 01.12.1) 

     5.2. Опис  предмета  закупівлі  чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами),  в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 

Овочі свіжі (цибуля ріпчаста, морква столова, буряк столовий, капуста білоголова середня та пізня, часник, кріп, петрушка листкова, огірки, томати, перець солодкий, кабачки, баклажани в кількості 20000 кг) повинні відповідати вимогам Державного стандарту України, сухі, не пошкоджені, придатні для довгострокового зберігання.

     5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: січень – грудень 2013 року

     6. Основні умови договору: основні умови договору відповідно розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель»

     7. Строк дії цінових пропозицій:  120 календарних днів

     8. Подання цінових пропозицій:

     8.1. Місце: Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а  кабінет юриста

     8.2. Строк: 14.12.2012 року до 09.00

     9. Розкриття цінових пропозицій:

     9.1. Місце:  за адресою замовника, кабінет ОБЖД

     9.2. Дата: 14.12.2012 року

     9.3. Час:  13.00

     10. Додаткова інформація:  

{C}Ø                 Перелік документів, які має надати Учасник для підтвердження відповідності його пропозиції вимогам Замовника та статті 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»:

1). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень його Статуту:

– юридична особа – копія Статуту або іншого установчого документу;

– фізична особа – копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія патенту.

2). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством: оригінал або належним чином завірена копія  довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсна на дату розкриття пропозиції.

3). Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

      а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);

      б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

      в) організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

4). Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або картка платника податків (для фізичних осіб).

5). Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників ПДВ) та довідка про взяття на облік платника податку.

6). Копія паспорту (для фізичних осіб).

7). Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана не більше місячної данини відносно дати розкриття цінових пропозицій відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, за місцезнаходженням Учасника.

8). Довідка або нотаріально посвідчена копія довідки інформаційного центру МВС України про наявність або відсутність судимості службової (посадової) особи Учасника, відповідальної за проведення даної процедури закупівлі, видана не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій.

9). Документи, що підтверджують правомочність особи (осіб) на укладання договору про закупівлю.

       Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Документи, що  передбачені статтями 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вимагаються у повному обсязі – ця вимога стосується учасників – підприємств, організацій та установ всіх форм власності. Якщо для підприємства, установи, організації не передбачено складання певного документу, визначеного ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», то Учасник надає з цього приводу довідку-пояснення у довільній формі, але з обов’язковим посиланням на чинне законодавство щодо причин ненадання документу.

*Всі вищеперераховані документи мають бути прошиті, пронумеровані (без помилок та виправлень), належним чином завірені печаткою підприємства та підписані керівником, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами, установами (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

{C}Ø                 Вимоги до оформлення та подання цінових пропозицій

Цінова пропозиція подається за формою (додаток № 1 до цієї документації), валюта -  гривня.

Цінова пропозиція учасника з усіма документами, які вимагаються, подається зі змістом,  у запечатаному конверті, скріплена печаткою, не пізніше кінцевого строку її подання.

На конверті, що містить цінову пропозицію, окрім надпису «Цінова пропозиція на закупівлю овочей свіжих», має бути вказано:

-          адреса, номер телефону та назва Замовника торгів;

-          адреса, номер телефону та назва Учасника торгів.

           При підписанні договору Учасник-переможець надає завірені графіки та маршрути постачання продуктів харчування, для узгодження з Замовником, а також належним чином завірені копії наступних документів:

{C}-         санітарний паспорт водія;

{C}-         санітарний паспорт автомобіля;

{C}-         санітарний паспорт експедитора;

{C}-         висновок державної санітарної епідеміологічної  експертизи на складські приміщення для зберігання продуктів харчування або інший документ про відповідність приміщень.

           Перелік обов’язкових супровідних документів на кожну партію товару:

- довідка лабораторії ветсанекспертизи про дослідження на нітрати.

 

 

Голова  КзКТ,

директор НВК «Гармонія»                                                                                                         Вінник А.В.

.

 

                                                                                                                                        Додаток №1

 

Форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

         Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю овочей свіжих (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 01.12.1)  згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів і технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

 

№ п/п

Предмет закупівлі

зміст закупівлі

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума, грн.

Вимоги до якості

Строки постачання

 

Овочі свіжі

 

 

 

 

 

 

1

Цибуля ріпчаста

кг

3980,00

 

 

Суха, непроросла, придатна для довгострокового зберігання

І-ХІІ

2

Морква  столова

кг

3600,00

 

 

Суха,  придатна для довгострокового зберігання

І-ХІІ

3

Буряк столовий

кг

3500,00

 

 

Сухий, придатний для довгострокового зберігання

І-ХІІ

4

Капуста білоголова середня та пізня

кг

6500,00

 

 

Придатна для довгострокового зберігання

І-ХІІ

5

Часник

кг

20,00

 

 

Сухий, непророслий, придатний для довгострокового зберігання

І-ХІІ

6

Кріп

кг

25,00

 

 

Свіжий та нев’ялий

І-ХІІ

7

Петрушка  листкова

кг

25,00

 

 

Свіжа та нев’яла

І-ХІІ

8

Огірки

кг

400,00

 

 

Не пошкоджені

VІI-ІX

9

Томати

кг

700,00

 

 

Спілі, не пошкоджені

VII-IX

10

Перець солодкий

кг

200,00

 

 

Не пошкоджений

VII-IX

11

Кабачки

кг

100,00

 

 

Не пошкоджені

V-VIIІ

12

Баклажани

кг

350,00

 

 

Не пошкоджені

VII-IX

13

Огірок

кг

300,00

 

 

Не пошкоджені

V,VI

14

Томати

кг

300,00

 

 

Спілі, не пошкоджені

V,VI

 

ВСЬОГО

 

20000,00

 

 

 

 

 

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінових пропозицій, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

ЗАПИТ  ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ  НА ЗАКУПІВЛЮ

М’ЯСОПРОДУКТІВ

 

     1. Замовник:

     1.1. Найменування: Комунальний заклад ,, Навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа – інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська’’  Дніпродзержинської міської ради

     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21945673

     1.3. Місцезнаходження: 51933, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а.

     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419001000494, ГУДКУ у Дніпропетровській  області, МФО 805012

     1.5. Посадові   особи   замовника,  уповноважені  здійснювати зв'язок з учасниками  (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада  та адреса,   номер   телефону   та   телефаксу  із  зазначенням  коду

міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голобородько Марина Олександрівна, заступник директора з АГР, заступник голови КзКТ, Первушина Марина Олексіївна, бухгалтер,  Терешенкова Анна Михайлівна, юрист, 51933, Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а, (05692) 3-11-00, 3-14-50, internat2@dnepro.net

   1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування   та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти і науки виконкому Дніпродзержинської міської ради, ЄДРПОУ 02142230

     2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету

     3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економіки  України,  на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

     4. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником    додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): bnrc2.dnepredu.com

     5. Інформація про предмет закупівлі:

     5.1. Найменування предмета закупівлі: М’ясопродукти (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 15.13.1 

     5.2. Опис  предмета  закупівлі  чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами),  в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 

М’ясопродукти (вироби ковбасні варені, вироби ковбасні напівкопчені, сосиски, сарделі в кількості 1800 кг) повинні відповідати вимогам Державного стандарту України, вищого ґатунку.

     5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: січень – грудень 2013 року

     6. Основні умови договору: основні умови договору відповідно розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель»

     7. Строк дії цінових пропозицій:  120 календарних днів

     8. Подання цінових пропозицій:

     8.1. Місце: Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а  кабінет юриста

     8.2. Строк: 14.12.2012 року до 09.00

     9. Розкриття цінових пропозицій:

     9.1. Місце:  за адресою замовника, кабінет ОБЖД

     9.2. Дата: 14.12.2012 року

     9.3. Час:  12.00

     10. Додаткова інформація:  

{C}Ø                 Перелік документів, які має надати Учасник для підтвердження відповідності його пропозиції вимогам Замовника та статті 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»:

1). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень його Статуту:

– юридична особа – копія Статуту або іншого установчого документу;

– фізична особа – копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія патенту.

2). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством: оригінал або належним чином завірена копія  довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсна на дату розкриття пропозиції.

3). Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

      а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);

      б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

      в) організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

4). Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або картка платника податків (для фізичних осіб).

5). Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників ПДВ) та довідка про взяття на облік платника податку.

6). Копія паспорту (для фізичних осіб).

7). Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана не більше місячної данини відносно дати розкриття цінових пропозицій відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, за місцезнаходженням Учасника.

8). Довідка або нотаріально посвідчена копія довідки інформаційного центру МВС України про наявність або відсутність судимості службової (посадової) особи Учасника, відповідальної за проведення даної процедури закупівлі, видана не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій.

9). Документи, що підтверджують правомочність особи (осіб) на укладання договору про закупівлю.

       Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Документи, що  передбачені статтями 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вимагаються у повному обсязі – ця вимога стосується учасників – підприємств, організацій та установ всіх форм власності. Якщо для підприємства, установи, організації не передбачено складання певного документу, визначеного ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», то Учасник надає з цього приводу довідку-пояснення у довільній формі, але з обов’язковим посиланням на чинне законодавство щодо причин ненадання документу.

*Всі вищеперераховані документи мають бути прошиті, пронумеровані (без помилок та виправлень), належним чином завірені печаткою підприємства та підписані керівником, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами, установами (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

{C}Ø                 Вимоги до оформлення та подання цінових пропозицій

Цінова пропозиція подається за формою (додаток № 1 до цієї документації), валюта -  гривня.

Цінова пропозиція учасника з усіма документами, які вимагаються, подається зі змістом,  у запечатаному конверті, скріплена печаткою, не пізніше кінцевого строку її подання.

На конверті, що містить цінову пропозицію, окрім надпису «Цінова пропозиція на закупівлю м’ясопродуктів», має бути вказано:

-          адреса, номер телефону та назва Замовника торгів;

-          адреса, номер телефону та назва Учасника торгів.

           При підписанні договору Учасник-переможець надає завірені графіки та маршрути постачання продуктів харчування, для узгодження з Замовником, а також належним чином завірені копії наступних документів:

{C}-         санітарний паспорт водія;

{C}-         санітарний паспорт автомобіля;

{C}-         санітарний паспорт експедитора;

{C}-         висновок державної санітарної епідеміологічної  експертизи на складські приміщення для зберігання продуктів харчування або інший документ про відповідність приміщень.

           Перелік обов’язкових супровідних документів на кожну партію товару:

       - сертифікат якості з печаткою ветнагляду з зазначенням температури зберігання, дати і часу виготовлення та строку реалізації.

 

 

Голова  КзКТ,

директор НВК «Гармонія»                                                                                                         Вінник А.В.

.

 

Додаток №1

 

Форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

 

         Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю м’ясопродуктів (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 15.13.1)  згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів і технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

№ п/п

Предмет закупівлі

зміст закупівлі

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума, грн.

Вимоги до якості

 

М’ясопродукти

 

 

 

 

 

1

Вироби ковбасні варені

кг

600,00

 

 

Вищого ґатунку

2

Вироби ковбасні напівкопчені

кг

1000,00

 

 

Вищого ґатунку

3

Сосиски

кг

100,00

 

 

Вищого ґатунку

4

Сарделі

кг

100,00

 

 

Вищого ґатунку

 

ВСЬОГО

 

1800,00

 

 

 

 

 

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінових пропозицій, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

ЗАПИТ  ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ  НА ЗАКУПІВЛЮ

КУЛЬТУР ОВОЧЕВИХ

 

     1. Замовник:

     1.1. Найменування: Комунальний заклад ,, Навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа – інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м.Дніпродзержинська’’  Дніпродзержинської міської ради

     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21945673

     1.3. Місцезнаходження: 51933, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а.

     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419001000494, ГУДКУ у Дніпропетровській  області, МФО 805012

     1.5. Посадові   особи   замовника,  уповноважені  здійснювати зв'язок з учасниками  (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада  та адреса,   номер   телефону   та   телефаксу  із  зазначенням  коду

міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голобородько Марина Олександрівна, заступник директора з АГР, заступник голови КзКТ, Первушина Марина Олексіївна, бухгалтер,  Терешенкова Анна Михайлівна, юрист, 51933, Дніпропетровська обл.,  м.Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а, (05692) 3-11-00, 3-14-50, internat2@dnepro.net

   1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування   та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти і науки виконкому Дніпродзержинської міської ради, ЄДРПОУ 02142230

     2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету

     3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економіки  України,  на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

     4. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником    додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): bnrc2.dnepredu.com

     5. Інформація про предмет закупівлі:

     5.1. Найменування предмета закупівлі:   Культури овочеві (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 01.11.2  

     5.2. Опис  предмета  закупівлі  чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами),  в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 

Культури овочеві (картопля в кількості 28000 кг) повинні відповідати вимогам Державного стандарту України, сухі, не пророслі, придатні для довгострокового зберігання, не уражені грибковими захворюваннями та шкідниками.

     5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: січень – грудень 2013 року

     6. Основні умови договору: основні умови договору відповідно розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель»

     7. Строк дії цінових пропозицій:  120 календарних днів

     8. Подання цінових пропозицій:

     8.1. Місце: Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а  кабінет юриста

     8.2. Строк: 14.12.2012 року до 09.00

     9. Розкриття цінових пропозицій:

     9.1. Місце:  за адресою замовника, кабінет ОБЖД

     9.2. Дата: 14.12.2012 року

     9.3. Час:  14.00

     10. Додаткова інформація:  

{C}Ø                 Перелік документів, які має надати Учасник для підтвердження відповідності його пропозиції вимогам Замовника та статті 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»:

1). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень його Статуту:

– юридична особа – копія Статуту або іншого установчого документу;

– фізична особа – копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія патенту.

2). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством: оригінал або належним чином завірена копія  довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсна на дату розкриття пропозиції.

3). Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

      а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);

      б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

      в) організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

4). Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або картка платника податків (для фізичних осіб).

5). Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників ПДВ) та довідка про взяття на облік платника податку.

6). Копія паспорту (для фізичних осіб).

7). Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана не більше місячної данини відносно дати розкриття цінових пропозицій відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, за місцезнаходженням Учасника.

8). Довідка або нотаріально посвідчена копія довідки інформаційного центру МВС України про наявність або відсутність судимості службової (посадової) особи Учасника, відповідальної за проведення даної процедури закупівлі, видана не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій.

9). Документи, що підтверджують правомочність особи (осіб) на укладання договору про закупівлю.

       Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Документи, що  передбачені статтями 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вимагаються у повному обсязі – ця вимога стосується учасників – підприємств, організацій та установ всіх форм власності. Якщо для підприємства, установи, організації не передбачено складання певного документу, визначеного ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», то Учасник надає з цього приводу довідку-пояснення у довільній формі, але з обов’язковим посиланням на чинне законодавство щодо причин ненадання документу.

*Всі вищеперераховані документи мають бути прошиті, пронумеровані (без помилок та виправлень), належним чином завірені печаткою підприємства та підписані керівником, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами, установами (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

{C}Ø                 Вимоги до оформлення та подання цінових пропозицій

Цінова пропозиція подається за формою (додаток № 1 до цієї документації), валюта -  гривня.

Цінова пропозиція учасника з усіма документами, які вимагаються, подається зі змістом,  у запечатаному конверті, скріплена печаткою, не пізніше кінцевого строку її подання.

На конверті, що містить цінову пропозицію, окрім надпису «Цінова пропозиція на закупівлю культур овочевих», має бути вказано:

-          адреса, номер телефону та назва Замовника торгів;

-          адреса, номер телефону та назва Учасника торгів.

           При підписанні договору Учасник-переможець надає завірені графіки та маршрути постачання продуктів харчування, для узгодження з Замовником, а також належним чином завірені копії наступних документів:

{C}-         санітарний паспорт водія;

{C}-         санітарний паспорт автомобіля;

{C}-         санітарний паспорт експедитора;

{C}-         висновок державної санітарної епідеміологічної  експертизи на складські приміщення для зберігання продуктів харчування або інший документ про відповідність приміщень.

           Перелік обов’язкових супровідних документів на кожну партію товару:

- довідка лабораторії ветсанекспертизи про дослідження на нітрати.

 

 

Голова  КзКТ,

директор НВК «Гармонія»                                                                                                         Вінник А.В.

 

 

                                                                                                                                        Додаток №1

 

Форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

 

         Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю культур овочевих (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 01.11.2)  згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів і технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

№ п/п

Предмет закупівлі

зміст закупівлі

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума, грн.

Вимоги до якості

 

Культури овочеві

 

 

 

 

 

1

Картопля

кг

28000,00

 

 

Суха не проросла, придатна для довгострокового зберігання, не уражена грибковими захворюваннями та шкідниками (хробаками та личинками комах), не ушкоджена ультрафіолетовими променями та механічними засобами збору картоплі, у найменшому діаметрі картопля не менш 40 мм. Забрудненість землею не більше 1% від їх маси

 

ВСЬОГО

 

28000,00

 

 

 

 

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінових пропозицій, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

4

Консервовані компоти (персики, ананаси та інше)

кг

2600,00 

Половинки, в жерстяних банках, до 1,0 кг 

ВСЬОГО

 3600,00

 

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінових пропозицій, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

ЗАПИТ  ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ  НА ЗАКУПІВЛЮ

ОВОЧІВ СВІЖИХ

 

     1. Замовник:

     1.1. Найменування: Комунальний заклад ,, Навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа – інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська’’  Дніпродзержинської міської ради

     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21945673

     1.3. Місцезнаходження: 51933, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а.

     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419001000494, ГУДКУ у Дніпропетровській  області, МФО 805012

     1.5. Посадові   особи   замовника,  уповноважені  здійснювати зв'язок з учасниками  (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада  та адреса,   номер   телефону   та   телефаксу  із  зазначенням  коду

міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голобородько Марина Олександрівна, заступник директора з АГР, заступник голови КзКТ, Первушина Марина Олексіївна, бухгалтер,  Терешенкова Анна Михайлівна, юрист, 51933, Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а, (05692) 3-11-00, 3-14-50, internat2@dnepro.net

   1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування   та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти і науки виконкому Дніпродзержинської міської ради, ЄДРПОУ 02142230

     2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету

     3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економіки  України,  на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

     4. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником    додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): bnrc2.dnepredu.com

     5. Інформація про предмет закупівлі:

     5.1. Найменування предмета закупівлі:  Овочі свіжі (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 01.12.1) 

     5.2. Опис  предмета  закупівлі  чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами),  в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 

Овочі свіжі (цибуля ріпчаста, морква столова, буряк столовий, капуста білоголова середня та пізня, часник, кріп, петрушка листкова, огірки, томати, перець солодкий, кабачки, баклажани в кількості 20000 кг) повинні відповідати вимогам Державного стандарту України, сухі, не пошкоджені, придатні для довгострокового зберігання.

     5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: січень – грудень 2013 року

     6. Основні умови договору: основні умови договору відповідно розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель»

     7. Строк дії цінових пропозицій:  120 календарних днів

     8. Подання цінових пропозицій:

     8.1. Місце: Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а  кабінет юриста

     8.2. Строк: 14.12.2012 року до 09.00

     9. Розкриття цінових пропозицій:

     9.1. Місце:  за адресою замовника, кабінет ОБЖД

     9.2. Дата: 14.12.2012 року

     9.3. Час:  13.00

     10. Додаткова інформація:  

{C}Ø                 Перелік документів, які має надати Учасник для підтвердження відповідності його пропозиції вимогам Замовника та статті 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»:

1). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень його Статуту:

– юридична особа – копія Статуту або іншого установчого документу;

– фізична особа – копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія патенту.

2). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством: оригінал або належним чином завірена копія  довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсна на дату розкриття пропозиції.

3). Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

      а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);

      б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

      в) організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

4). Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або картка платника податків (для фізичних осіб).

5). Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників ПДВ) та довідка про взяття на облік платника податку.

6). Копія паспорту (для фізичних осіб).

7). Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана не більше місячної данини відносно дати розкриття цінових пропозицій відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, за місцезнаходженням Учасника.

8). Довідка або нотаріально посвідчена копія довідки інформаційного центру МВС України про наявність або відсутність судимості службової (посадової) особи Учасника, відповідальної за проведення даної процедури закупівлі, видана не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій.

9). Документи, що підтверджують правомочність особи (осіб) на укладання договору про закупівлю.

       Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Документи, що  передбачені статтями 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вимагаються у повному обсязі – ця вимога стосується учасників – підприємств, організацій та установ всіх форм власності. Якщо для підприємства, установи, організації не передбачено складання певного документу, визначеного ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», то Учасник надає з цього приводу довідку-пояснення у довільній формі, але з обов’язковим посиланням на чинне законодавство щодо причин ненадання документу.

*Всі вищеперераховані документи мають бути прошиті, пронумеровані (без помилок та виправлень), належним чином завірені печаткою підприємства та підписані керівником, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами, установами (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

{C}Ø                 Вимоги до оформлення та подання цінових пропозицій

Цінова пропозиція подається за формою (додаток № 1 до цієї документації), валюта -  гривня.

Цінова пропозиція учасника з усіма документами, які вимагаються, подається зі змістом,  у запечатаному конверті, скріплена печаткою, не пізніше кінцевого строку її подання.

На конверті, що містить цінову пропозицію, окрім надпису «Цінова пропозиція на закупівлю овочей свіжих», має бути вказано:

-          адреса, номер телефону та назва Замовника торгів;

-          адреса, номер телефону та назва Учасника торгів.

           При підписанні договору Учасник-переможець надає завірені графіки та маршрути постачання продуктів харчування, для узгодження з Замовником, а також належним чином завірені копії наступних документів:

{C}-         санітарний паспорт водія;

{C}-         санітарний паспорт автомобіля;

{C}-         санітарний паспорт експедитора;

{C}-         висновок державної санітарної епідеміологічної  експертизи на складські приміщення для зберігання продуктів харчування або інший документ про відповідність приміщень.

           Перелік обов’язкових супровідних документів на кожну партію товару:

- довідка лабораторії ветсанекспертизи про дослідження на нітрати.

 

 

Голова  КзКТ,

директор НВК «Гармонія»                                                                                                         Вінник А.В.

.

 

                                                                                                                                        Додаток №1

 

Форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

         Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю овочей свіжих (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 01.12.1)  згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів і технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

 

№ п/п

Предмет закупівлі

зміст закупівлі

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума, грн.

Вимоги до якості

Строки постачання

 

Овочі свіжі

 

 

 

 

 

 

1

Цибуля ріпчаста

кг

3980,00

 

 

Суха, непроросла, придатна для довгострокового зберігання

І-ХІІ

2

Морква  столова

кг

3600,00

 

 

Суха,  придатна для довгострокового зберігання

І-ХІІ

3

Буряк столовий

кг

3500,00

 

 

Сухий, придатний для довгострокового зберігання

І-ХІІ

4

Капуста білоголова середня та пізня

кг

6500,00

 

 

Придатна для довгострокового зберігання

І-ХІІ

5

Часник

кг

20,00

 

 

Сухий, непророслий, придатний для довгострокового зберігання

І-ХІІ

6

Кріп

кг

25,00

 

 

Свіжий та нев’ялий

І-ХІІ

7

Петрушка  листкова

кг

25,00

 

 

Свіжа та нев’яла

І-ХІІ

8

Огірки

кг

400,00

 

 

Не пошкоджені

VІI-ІX

9

Томати

кг

700,00

 

 

Спілі, не пошкоджені

VII-IX

10

Перець солодкий

кг

200,00

 

 

Не пошкоджений

VII-IX

11

Кабачки

кг

100,00

 

 

Не пошкоджені

V-VIIІ

12

Баклажани

кг

350,00

 

 

Не пошкоджені

VII-IX

13

Огірок

кг

300,00

 

 

Не пошкоджені

V,VI

14

Томати

кг

300,00

 

 

Спілі, не пошкоджені

V,VI

 

ВСЬОГО

 

20000,00

 

 

 

 

 

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінових пропозицій, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

 

ЗАПИТ  ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ  НА ЗАКУПІВЛЮ

ПРОДУКТІВ ГОТОВИХ ТА КОНСЕРВ ПЛОДОВИХ

 

     1. Замовник:

     1.1. Найменування: Комунальний заклад ,,Навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа – інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська’’  Дніпродзержинської міської ради

     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21945673

     1.3. Місцезнаходження: 51933, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а.

     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419001000494, ГУДКУ у Дніпропетровській  області, МФО 805012

     1.5. Посадові   особи   замовника,  уповноважені  здійснювати зв'язок з учасниками  (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада  та адреса,   номер   телефону   та   телефаксу  із  зазначенням  коду

міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голобородько Марина Олександрівна, заступник директора з АГР, заступник голови КзКТ, Первушина Марина Олексіївна, бухгалтер,  Терешенкова Анна Михайлівна, юрист, 51933, Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а, (05692) 3-11-00, 3-14-50, internat2@dnepro.net

   1.6. Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти і науки виконкому Дніпродзержинської міської ради, ЄДРПОУ 02142230

     2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету

     3. Адреса  веб-порталу  Міністерства  економіки  України,  на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

     4. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником    додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): bnrc2.dnepredu.com

     5. Інформація про предмет закупівлі:

     5.1. Найменування предмета закупівлі: Продукти готові та консерви плодові (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 15.33.2) 

     5.2. Опис  предмета  закупівлі  чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами),  в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 

Продукти готові та консерви плодові (родзинки, сухофрукти, повидло, консервовані компоти (персики, ананаси та інше) в кількості 3600 кг) повинні відповідати вимогам Державного стандарту України, фасовані.

     5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: січень – грудень 2013 року

     6. Основні умови договору: основні умови договору відповідно розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель»

     7. Строк дії цінових пропозицій:  120 календарних днів

     8. Подання цінових пропозицій:

     8.1. Місце: Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а  кабінет юриста

     8.2. Строк: 13.12.2012 року до 09.00

     9. Розкриття цінових пропозицій:

     9.1. Місце:  за адресою замовника, кабінет ОБЖД

     9.2. Дата: 13.12.2012 року

     9.3. Час:  14.00

     10. Додаткова інформація:  

{C}Ø                 Перелік документів, які має надати Учасник для підтвердження відповідності його пропозиції вимогам Замовника та статті 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»:

1). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень його Статуту:

– юридична особа – копія Статуту або іншого установчого документу;

– фізична особа – копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія патенту.

2). Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством: оригінал або належним чином завірена копія  довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсна на дату розкриття пропозиції.

3). Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

      а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);

      б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

      в) організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

4). Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або картка платника податків (для фізичних осіб).

5). Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників ПДВ) та довідка про взяття на облік платника податку.

6). Копія паспорту (для фізичних осіб).

7). Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана не більше місячної данини відносно дати розкриття цінових пропозицій відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, за місцезнаходженням Учасника.

8). Довідка або нотаріально посвідчена копія довідки інформаційного центру МВС України про наявність або відсутність судимості службової (посадової) особи Учасника, відповідальної за проведення даної процедури закупівлі, видана не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій.

9). Документи, що підтверджують правомочність особи (осіб) на укладання договору про закупівлю.

       Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Документи, що  передбачені статтями 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вимагаються у повному обсязі – ця вимога стосується учасників – підприємств, організацій та установ всіх форм власності. Якщо для підприємства, установи, організації не передбачено складання певного документу, визначеного ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», то Учасник надає з цього приводу довідку-пояснення у довільній формі, але з обов’язковим посиланням на чинне законодавство щодо причин ненадання документу.

*Всі вищеперераховані документи мають бути прошиті, пронумеровані (без помилок та виправлень), належним чином завірені печаткою підприємства та підписані керівником, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами, установами (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

{C}Ø                 Вимоги до оформлення та подання цінових пропозицій

Цінова пропозиція подається за формою (додаток № 1 до цієї документації), валюта -  гривня.

Цінова пропозиція учасника з усіма документами, які вимагаються, подається зі змістом,  у запечатаному конверті, скріплена печаткою, не пізніше кінцевого строку її подання.

На конверті, що містить цінову пропозицію, окрім надпису «Цінова пропозиція на закупівлю продуктів готових та консерв плодових», має бути вказано:

-          адреса, номер телефону та назва Замовника торгів;

-          адреса, номер телефону та назва Учасника торгів.

           При підписанні договору Учасник-переможець надає завірені графіки та маршрути постачання продуктів харчування, для узгодження з Замовником, а також належним чином завірені копії наступних документів:

{C}-         санітарний паспорт водія;

{C}-         санітарний паспорт автомобіля;

{C}-         санітарний паспорт експедитора;

{C}-         висновок державної санітарної епідеміологічної  експертизи на складські приміщення для зберігання продуктів харчування або інший документ про відповідність приміщень.

           Перелік обов’язкових супровідних документів на кожну партію товару:

{C}-         якісне посвідчення;

{C}-         сертифікат відповідності;

{C}-         висновок санітарно-епідеміологічної служби.

 

 

Голова  КзКТ,

директор НВК «Гармонія»                                                                                                         Вінник А.В.

Додаток №1

 

Форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

         Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю продуктів готових і консерв плодових (визначених Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 за кодом 15.33.2)  згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів і технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

 

№ п/п

Предмет закупівлі

зміст закупівлі

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума, грн.

Вимоги до якості

 

Продукти готові та консерви плодові

 

 

 

 

 

1

Родзинки

кг

100,00

 

 

Фасовані, сухі, до 0,15 кг

2

Сухофрукти

кг

650,00

 

 

Сухі, вищого гатунку, фасовані, від 5,0 кг до 25,0 кг

3

Повидло

кг

250,00

 

 

Фасоване

4

Консервовані компоти (персики, ананаси та інше)

кг

2600,00

 

 

Половинки, в жерстяних банках, до 1,0 кг

 

ВСЬОГО

 

3600,00

 

 

 

 

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінових пропозицій, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.